Moja zóna

I. miniatur golf, s.r.o.

Stavbárov 21, 971 01 Prievidza
36349241
2022100773
Nemá
nezistený
29.11.2005
Služ.týk.sa teles.pohody

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod I. miniatur golf, s.r.o.


Štatutári I. miniatur golf, s.r.o.


Spoločníci I. miniatur golf, s.r.o.


Predmety podnikania I. miniatur golf, s.r.o.


Kataster I. miniatur golf, s.r.o.


Skrátené výkazy I. miniatur golf, s.r.o.