Moja zóna

Stran, s.r.o.

913 21 Trenčianska Turná
36351512
2022139757
SK2022139757
1 zamestnanec
14.02.2006
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,14
0,16
6,48
9,8 %
1,55 tis. €
937,8 %
2017/2016
19,1 tis. €
-14,6 %
2017/2016
0,14
928,4 %
2017/2016
N/A
N/A

ZiskStran, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €

TržbyStran, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €

SkóringStran, s.r.o.


1,96
0,9
0,21
10,18

Zisk pred zdanenímStran, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

EBITDAStran, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Stran, s.r.o.


Štatutári Stran, s.r.o.


Spoločníci Stran, s.r.o.


Predmety podnikania Stran, s.r.o.


Kataster Stran, s.r.o.


Skrátené výkazy Stran, s.r.o.