Moja zóna

FI.RE. s.r.o.

Sedmokrásková 3, 821 01 Bratislava
36360171
2022185308
SK2022185308
nezistený
18.05.2006
Prenájom ost.dom.potrieb

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,22
-0,61
0,89
63,4 %
-280 €
-315,4 %
2020/2019
1,91 tis. €
-54,1 %
2020/2019
-0,22
-457,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE