Moja zóna

VANES PROFESIONÁL, s. r. o.

Betliarska 12, 851 07 Bratislava
36362956
2022197892
Nemá
nezistený
26.05.2006
Maloobchod s kvetmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VANES PROFESIONÁL, s. r. o.


Štatutári VANES PROFESIONÁL, s. r. o.


Spoločníci VANES PROFESIONÁL, s. r. o.


Predmety podnikania VANES PROFESIONÁL, s. r. o.


Kataster VANES PROFESIONÁL, s. r. o.


Skrátené výkazy VANES PROFESIONÁL, s. r. o.