Moja zóna

ROCKLAND, s.r.o.

Malá Maňa 126, 941 45 Maňa
36367419
2022199839
Nemá
nezistený
09.06.2006
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,03
-1,67
0,81
98 %
-3,45 tis. €
-2 996,6 %
2015/2014
N/A
-0,03
-2 996,6 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskROCKLAND, s.r.o.


2014
2015
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

TržbyROCKLAND, s.r.o.


2014
2015
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringROCKLAND, s.r.o.


n/a
0,02
n/a
1,03

Zisk pred zdanenímROCKLAND, s.r.o.


2014
2015
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €

EBITDAROCKLAND, s.r.o.


2014
2015
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €

Koneční uživatelia výhod ROCKLAND, s.r.o.


Štatutári ROCKLAND, s.r.o.


Spoločníci ROCKLAND, s.r.o.


Predmety podnikania ROCKLAND, s.r.o.


Kataster ROCKLAND, s.r.o.


Skrátené výkazy ROCKLAND, s.r.o.