Moja zóna

CALIBRIUM, spol. s.r.o.

Zaježová 102, 962 53 Pliešovce
36418005
2021806006
SK2021806006
nezistený
15.04.2004
Technické testovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,84
0,92
10,84
8,3 %
83,8 tis. €
26,8 %
2020/2019
163 tis. €
50,6 %
2020/2019
0,84
-2,3 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE