Moja zóna

ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s.r.o.

Černyševského 26, 851 01 Bratislava - Petržalka
36426954
Nemá
nezistený
26.01.2005
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s.r.o.


Štatutári ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s.r.o.


Spoločníci ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s.r.o.


Predmety podnikania ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s.r.o.


Kataster ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s.r.o.


Skrátené výkazy ALEXANDRA stavebná a obchodná činnosť, s.r.o.