Moja zóna

TECHBOX,s.r.o.

Karola Šišku 9, 903 01 Senec
36432997
2022043540
SK2022043540
1 zamestnanec
27.07.2005
Vydávanie časopisov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,01
0,33
86,7 %
247 €
-94,4 %
2020/2019
220 tis. €
-7,7 %
2020/2019
0
-98 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTECHBOX,s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

TržbyTECHBOX,s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €

SkóringTECHBOX,s.r.o.


5,17
0,13
0,22
1,62

Zisk pred zdanenímTECHBOX,s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €

EBITDATECHBOX,s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

Koneční uživatelia výhod TECHBOX,s.r.o.


Štatutári TECHBOX,s.r.o.


Spoločníci TECHBOX,s.r.o.


Predmety podnikania TECHBOX,s.r.o.


Kataster TECHBOX,s.r.o.


Skrátené výkazy TECHBOX,s.r.o.