Moja zóna

Martinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.

Dunajská 25, 811 08 Bratislava
36433527
2022054287
SK2022054287
0 zamestnancov
13.08.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,13
1,15
2,39
89 %
106 tis. €
3 060,8 %
2020/2019
923 tis. €
184,6 %
2020/2019
0,13
5 163,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMartinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbyMartinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

SkóringMartinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


13,93
0,11
0
19,46

Zisk pred zdanenímMartinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDAMartinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Koneční uživatelia výhod Martinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


Štatutári Martinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


Spoločníci Martinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


Predmety podnikania Martinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


Kataster Martinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.


Skrátené výkazy Martinská Realitná Spoločnosť, s. r. o.