Moja zóna

Ciernametla s.r.o.

Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
36474223
2021586468
Nemá
nezistený
12.07.2001
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,71
94,6 %
-480 €
94,4 %
2015/2014
N/A
-0,04
94,2 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskCiernametla s.r.o.


2014
2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €

TržbyCiernametla s.r.o.


2014
2015
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringCiernametla s.r.o.


0,1
0,05
n/a
1,06

Zisk pred zdanenímCiernametla s.r.o.


2014
2015
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDACiernametla s.r.o.


2014
2015
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ciernametla s.r.o.


Štatutári Ciernametla s.r.o.


Spoločníci Ciernametla s.r.o.


Predmety podnikania Ciernametla s.r.o.


Kataster Ciernametla s.r.o.


Skrátené výkazy Ciernametla s.r.o.