Moja zóna

Drevdom, k. s.

Športová 16, 940 01 Nové Zámky
36519197
2020143213
SK2020143213
2 zamestnanci
26.03.1997
Výr.ost.stavebnost.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,31
0,49
0,07
164,2 %
-38,8 tis. €
55,1 %
2020/2019
8,74 tis. €
-90,8 %
2020/2019
-0,31
46,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE