Moja zóna

FOTOTRADE, spol. s r.o.

Jókaiho 12, 945 01 Komárno
36519871
2020158393
Nemá
nezistený
17.04.1997
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FOTOTRADE, spol. s r.o.


Štatutári FOTOTRADE, spol. s r.o.


Spoločníci FOTOTRADE, spol. s r.o.


Predmety podnikania FOTOTRADE, spol. s r.o.


Kataster FOTOTRADE, spol. s r.o.


Skrátené výkazy FOTOTRADE, spol. s r.o.