Moja zóna

KOPERA, v.o.s. - v likvidácii

Cyrilometódska 16, 940 68 Nové Zámky
36521655
2020986011
Nemá
nezistený
30.06.1997
Špecializ.dizajnér.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KOPERA, v.o.s. - v likvidácii


Štatutári KOPERA, v.o.s. - v likvidácii


Spoločníci KOPERA, v.o.s. - v likvidácii


Predmety podnikania KOPERA, v.o.s. - v likvidácii


Kataster KOPERA, v.o.s. - v likvidácii


Skrátené výkazy KOPERA, v.o.s. - v likvidácii