Moja zóna

ZODIAC - H, spol. s r.o.

Záhradnícka 959/11, 947 01 Hurbanovo
36523992
2021375829
Nemá
nezistený
29.10.1997
Zmiešané hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZODIAC - H, spol. s r.o.


Štatutári ZODIAC - H, spol. s r.o.


Spoločníci ZODIAC - H, spol. s r.o.


Predmety podnikania ZODIAC - H, spol. s r.o.


Kataster ZODIAC - H, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZODIAC - H, spol. s r.o.