Moja zóna

SPIRIT - AA, s.r.o.

MKS č. 168, 946 01 Kameničná
36530964
2021445888
Nemá
nezistený
26.02.1999
Sprostr.obch.s potravin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SPIRIT - AA, s.r.o.


Štatutári SPIRIT - AA, s.r.o.


Spoločníci SPIRIT - AA, s.r.o.


Predmety podnikania SPIRIT - AA, s.r.o.


Kataster SPIRIT - AA, s.r.o.


Skrátené výkazy SPIRIT - AA, s.r.o.