Moja zóna

SZ + K, spol. s r.o.

Nová 3/31, 946 03 Kolárovo
36531197
2020161220
Nemá
nezistený
24.03.1999
Veľkoobchod s mäsom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SZ + K, spol. s r.o.


Štatutári SZ + K, spol. s r.o.


Spoločníci SZ + K, spol. s r.o.


Predmety podnikania SZ + K, spol. s r.o.


Kataster SZ + K, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SZ + K, spol. s r.o.