Moja zóna

GAMA - ŽELIEZOVCE komanditná spoločnosť

Jarmočná 1, 937 01 Želiezovce
36532649
2020154983
Nemá
nezistený
19.07.1999
Maloobch.s kozmet.výr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A