Moja zóna

Ižanská káblová televízia, s.r.o. (v skratke IKT, s.r.o.), v likvidácii

Hlavná 203, 946 39 Iža
36532967
2021503110
Nemá
nezistený
30.08.1999
Čin.drôtových telekom.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Ižanská káblová televízia, s.r.o. (v skratke IKT, s.r.o.), v likvidácii


Štatutári Ižanská káblová televízia, s.r.o. (v skratke IKT, s.r.o.), v likvidácii


Spoločníci Ižanská káblová televízia, s.r.o. (v skratke IKT, s.r.o.), v likvidácii


Predmety podnikania Ižanská káblová televízia, s.r.o. (v skratke IKT, s.r.o.), v likvidácii


Kataster Ižanská káblová televízia, s.r.o. (v skratke IKT, s.r.o.), v likvidácii


Skrátené výkazy Ižanská káblová televízia, s.r.o. (v skratke IKT, s.r.o.), v likvidácii