Moja zóna

Centrum voľného času - JUNIOR

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
00365343
2021103953
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1973
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A