Moja zóna

FINCON, k.s.

Piaristická 2, 949 01 Nitra
36538884
2021545757
Nemá
nezistený
05.12.2000
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A