Moja zóna

PRINTING & BUSINESS, s.r.o.

Belopotockého 2, 811 05 Bratislava
36548740
2020157656
Nemá
nezistený
29.07.2002
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PRINTING & BUSINESS, s.r.o.


Štatutári PRINTING & BUSINESS, s.r.o.


Spoločníci PRINTING & BUSINESS, s.r.o.


Predmety podnikania PRINTING & BUSINESS, s.r.o.


Kataster PRINTING & BUSINESS, s.r.o.


Skrátené výkazy PRINTING & BUSINESS, s.r.o.