Moja zóna

C.E.A.S v.o.s.

Čsl. Armády 6, 934 01 Levice
36553182
2021733714
Nemá
nezistený
09.07.2003
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A