Moja zóna

Amazonas-Plus, komanditná spoločnosť

Úzka 15, 937 01 Želiezovce
36558265
2021792905
Nemá
nezistený
03.03.2004
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,05
0,07
0,37
28,3 %
1,84 tis. €
45,9 %
2020/2019
7,45 tis. €
35,7 %
2020/2019
0,05
50,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE