Moja zóna

INEUROVEST s.r.o.

Jána Šimka 4708/9A, 036 01 Martin
36558559
2021831108
SK2021831108
nezistený
25.03.2004
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,07
5,57
15,2 %
916 €
195,3 %
2020/2019
1,9 tis. €
0,06
180,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskINEUROVEST s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyINEUROVEST s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €

SkóringINEUROVEST s.r.o.


1,9
0,85
1,2
6,58

Zisk pred zdanenímINEUROVEST s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDAINEUROVEST s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod INEUROVEST s.r.o.


Štatutári INEUROVEST s.r.o.


Spoločníci INEUROVEST s.r.o.


Predmety podnikania INEUROVEST s.r.o.


Kataster INEUROVEST s.r.o.


Skrátené výkazy INEUROVEST s.r.o.