Moja zóna

MR-Graphite v. o. s.

Mlynská 1, 934 01 Levice
36562360
2021862403
SK2021862403
2 zamestnanci
23.07.2004
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,15
100 %
N/A
1,17 mil. €
-0,5 %
2020/2019
N/A
106 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE