Moja zóna

IZOTOPCENTRUM, s.r.o.

Rázusova 24, 949 01 Nitra
36563587
2021873502
SK2021873502
25-49 zamestnancov
03.09.2004
Ost.zdravotná star.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,16
0,54
0,29
70,1 %
858 tis. €
-7,7 %
2020/2019
5,29 mil. €
-2,3 %
2020/2019
0,16
0,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskIZOTOPCENTRUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €

TržbyIZOTOPCENTRUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5,5 mil. €
5 mil. €
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €

SkóringIZOTOPCENTRUM, s.r.o.


238,78
0,3
0,2
1,15

Zisk pred zdanenímIZOTOPCENTRUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €

EBITDAIZOTOPCENTRUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €

Koneční uživatelia výhod IZOTOPCENTRUM, s.r.o.


Štatutári IZOTOPCENTRUM, s.r.o.


Spoločníci IZOTOPCENTRUM, s.r.o.


Predmety podnikania IZOTOPCENTRUM, s.r.o.


Kataster IZOTOPCENTRUM, s.r.o.


Skrátené výkazy IZOTOPCENTRUM, s.r.o.