Moja zóna

SLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii

946 54 Bajč
36564541
2021882566
Nemá
nezistený
07.10.2004
Veľkoobchod s poľ.stroj.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,09
-0,09
-619 €
-197,6 %
2021/2020
N/A
-0,09
-711,5 %
2021/2020
N/A
N/A

ZiskSLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbySLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringSLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímSLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDASLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod SLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


Štatutári SLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


Spoločníci SLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania SLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


Kataster SLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy SLOVAKOTECH, s.r.o. v likvidácii