Moja zóna

BeVeBe s.r.o.

951 43 Čakajovce
36565474
2021897108
SK2021897108
10-19 zamestnancov
04.11.2004
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,1
0,14
65,6 %
22,4 tis. €
-60,9 %
2020/2019
1,13 mil. €
-21,7 %
2020/2019
0,04
-60,5 %
2020/2019
312 tis. €
N/A

ZiskBeVeBe s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

TržbyBeVeBe s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €

SkóringBeVeBe s.r.o.


32,44
0,34
0,33
2,87

Zisk pred zdanenímBeVeBe s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

EBITDABeVeBe s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod BeVeBe s.r.o.


Štatutári BeVeBe s.r.o.


Spoločníci BeVeBe s.r.o.


Predmety podnikania BeVeBe s.r.o.


Kataster BeVeBe s.r.o.


Skrátené výkazy BeVeBe s.r.o.