Moja zóna

DACTYLIS s.r.o.

Podjavorinskej 3, 934 01 Levice
36565903
2021902608
Nemá
nezistený
20.11.2004
Prenájom poľn.strojov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DACTYLIS s.r.o.


Štatutári DACTYLIS s.r.o.


Spoločníci DACTYLIS s.r.o.


Predmety podnikania DACTYLIS s.r.o.


Kataster DACTYLIS s.r.o.


Skrátené výkazy DACTYLIS s.r.o.