Moja zóna

Fashion Interiors, s. r. o.

Boženy Němcovej 9, 811 04 Bratislava
36572195
2021739214
Nemá
nezistený
28.07.2003
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Fashion Interiors, s. r. o.


Štatutári Fashion Interiors, s. r. o.


Spoločníci Fashion Interiors, s. r. o.


Predmety podnikania Fashion Interiors, s. r. o.


Kataster Fashion Interiors, s. r. o.


Skrátené výkazy Fashion Interiors, s. r. o.