Moja zóna

EBVIS Management s.r.o.

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
36575968
2021809922
Nemá
nezistený
29.01.2004
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0
72 762,5 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
195 tis. €
190 tis. €
185 tis. €
180 tis. €
175 tis. €
170 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE