Moja zóna

ELDUR Slovakia k.s.

Novozámocká cesta 79, 946 51 Nesvady
36614998
2022213061
SK2022213061
25-49 zamestnancov
28.06.2006
Výroba elektr.svietidiel

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,34
0,51
84,1 %
-237 tis. €
-11 %
2020/2019
2,37 mil. €
-8,1 %
2020/2019
-0,05
-11 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE