Moja zóna

ORYKTOLAGUS FARM, s.r.o.

985 56 Tomášovce
36619043
2020082999
SK2020082999
3-4 zamestnanci
08.07.2003
Zmiešané hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE