Moja zóna

Jobs & Training Service s.r.o.

Cintorínska 7, 984 01 Lučenec
36622991
2021771345
SK2021771345
2 zamestnanci
22.01.2004
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,59
-1,34
2,14
56,1 %
-13,6 tis. €
-180 %
2020/2019
38,8 tis. €
-65,8 %
2020/2019
-0,59
-299,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE