Moja zóna

K & L INVESTMENT s.r.o.

Mierová 11/23, 982 01 Tornaľa
36624438
2021788890
SK2021788890
nezistený
13.03.2004
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,14
0,63
0,06
78,3 %
19,5 tis. €
321,6 %
2020/2019
64,6 tis. €
1,2 %
2020/2019
0,14
348,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE