Moja zóna

VMC Sport Centrum s.r.o.

Lúčna štvrť 3176/66, 962 12 Detva
36627364
2021847663
Nemá
nezistený
01.07.2004
Čin.športových klubov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A