Moja zóna

OF COURSE s.r.o.

Námestie Slobody 1898/15, 960 01 Zvolen
36628077
2021857024
SK2021857024
nezistený
20.07.2004
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
1,41
53,2 %
7 €
-98,5 %
2020/2019
43,7 tis. €
-26,7 %
2020/2019
0
-98,1 %
2020/2019
85,4 tis. €
-31,1 %
2020/2019
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE