Moja zóna

Lonely Cat Games, s.r.o.

Bernoláková 1, 974 01 Banská Bystrica
36636304
2021971776
SK2021971776
1 zamestnanec
25.03.2005
Poraden.týk.sa počítačov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,06
110,8
1,3 %
13,3 tis. €
-53,4 %
2020/2019
60,9 tis. €
-21,3 %
2020/2019
0,06
-56,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE