Moja zóna

W. M. K., s. r. o. v likvidácii

Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
36637211
2021997109
Nemá
nezistený
27.04.2005
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Štatutári W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Spoločníci W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Predmety podnikania W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Kataster W. M. K., s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy W. M. K., s. r. o. v likvidácii