Moja zóna

BLUE OPTIK, spol. s r.o. „v konkurze“

Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
36637840
2022010617
Nemá
nezistený
17.05.2005
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

1
1
1,99 tis. €
1,99 tis. €
1
N/A
N/A

Zisk


2014
2 tis. €
1,9 tis. €
1,8 tis. €
1,7 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE