Moja zóna

MARPOL trend, s.r.o.

Športová 2264/128, 926 01 Sereď
36638692
2022018317
Nemá
nezistený
15.06.2005
Ost.stavebná inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,31
0,5
0,53
38,2 %
10,9 tis. €
1 519,2 %
2020/2019
38,8 tis. €
226,4 %
2020/2019
0,31
2 526,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE