Moja zóna

EPIC, s.r.o.

Vajanského 384/12, 966 22 Lutila
36640026
2022048523
Nemá
nezistený
05.08.2005
Lesné hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,22
0,31
3,24
30,8 %
1,05 tis. €
363,5 %
2020/2019
3,07 tis. €
283,5 %
2020/2019
0,22
313,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE