Moja zóna

SAS - R.S., s.r.o.

Sídlisko Rimava 1062/23, 979 01 Rimavská Sobota
36640603
2022048380
SK2022048380
1 zamestnanec
24.08.2005
Ost.čistiace činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,51
0,79
0,02
291,8 %
-4,91 tis. €
-174,9 %
2020/2019
1,57 tis. €
-88,9 %
2020/2019
-1,51
-178,3 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE