Moja zóna

KAJ-MONT s.r.o.

Bratská 10, 969 01 Banská Štiavnica
36641863
2022070446
Nemá
1 zamestnanec
11.10.2005
Maloob.so šport.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,06
0,01
0
863,6 %
-576 €
N/A
-0,06
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE