Moja zóna

PaP Drevospol s.r.o.

Orlová 658, 976 69 Pohorelá
36642282
2022071832
SK2022071832
nezistený
22.10.2005
Pilovanie dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,1
84,2 %
1,58 tis. €
-35,4 %
2020/2019
48,7 tis. €
-61,4 %
2020/2019
0,02
-91,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE