Moja zóna

Banskobystrická lekárenská, spol. s r.o.

Magnezitárov 1203/1, 050 01 Revúca
36644447
2022120122
Nemá
nezistený
03.01.2006
Predaj vysielacieho času

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A