Moja zóna

EURO COMMERCIAL, s.r.o.

Spojová 5, 969 01 Banská Štiavnica
36650790
2022227559
Nemá
nezistený
07.07.2006
Organizovanie kongresov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A