Moja zóna

Outulný s.r.o.

Svetlá 1, 811 02 Bratislava
36653985
2022223973
Nemá
nezistený
18.07.2006
Čin.inkasných agentúr

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Outulný s.r.o.


Štatutári Outulný s.r.o.


Spoločníci Outulný s.r.o.


Predmety podnikania Outulný s.r.o.


Kataster Outulný s.r.o.


Skrátené výkazy Outulný s.r.o.