Moja zóna

ELIZABETH Slovakia, s.r.o.

Doľany 338, 900 88 Doľany
36655503
2022226514
SK2022226514
nezistený
20.07.2006
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,85
0
93,8 %
-97,4 tis. €
37,7 %
2020/2019
N/A
-0,05
35,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskELIZABETH Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €

TržbyELIZABETH Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €

SkóringELIZABETH Slovakia, s.r.o.


17,18
0,06
n/a
0,06

Zisk pred zdanenímELIZABETH Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €

EBITDAELIZABETH Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €

Koneční uživatelia výhod ELIZABETH Slovakia, s.r.o.


Štatutári ELIZABETH Slovakia, s.r.o.


Spoločníci ELIZABETH Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania ELIZABETH Slovakia, s.r.o.


Kataster ELIZABETH Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy ELIZABETH Slovakia, s.r.o.