Moja zóna

Hörnlein Produktionsdienstleistungen, k.s.

Bernecká 1823, 936 01 Šahy
36667269
2022233411
SK2022233411
nezistený
23.08.2006
Maloobchod s použit.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,24
1,91
0,85
112,8 %
-23,3 tis. €
88,8 %
2020/2019
2,43 tis. €
-98,7 %
2020/2019
-0,24
43 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE